Inštitut za odprte podatke in intelektualno lastnino ODIPI je raziskovalna, izobraževalna in svetovalna institucija, ki deluje na področju prava interneta in družbe, odprte znanosti, odprtih podatkov in upravljanja podatkov v povezavi z umetno inteligenco in avtorskega prava.

ODIPI je konec leta 2023 skupaj s Pravno fakulteto UL in Fakulteto za računalništvo in informatiko UL organizirala šolo “Generativna AI in pravo”, katere častna pokroviteljica je bila predednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar. Šola je potekala na Pravni fakulteti UL.

ODIPI je organiziral 4. Dan odprtega znanja 2023 ob podpori Knowledge rights 21. Dogodek je potekal  17. oktobra v +MSUM in na spletu, spremljajoča delavnica pa 18. 0ktobra.

ODIPI je vključen v mrežo centrov (Network of Centers), v kateri so najpomembnejše svetovne institucije, ki preučujejo internet in družbo. ODIPI je nacionalni in regionalni koordinator za Knowledge Rights 21, je član Slovenske skupnosti odprte znanosti. ODIPI je sestrska institucija Inštituta za intelektualno lastnino, ki deluje že od leta 2004.

Dr. Maja Bogataj Jančič je ustanoviteljica in vodja Inštituta za odprte podatke in intelektualno lastnino. Maja je sopredsedujoča delovni skupini za upravljanje podatkov pri GPAI, članica upravnega odbora Communie. Je na Berkman Klein Centru za Internet in družbo na Univerzi Harvard.  Vodi nacionalno in regionalno koordinacijo za projekt Knowledge Rights 21. Maja je tudi ustanoviteljica in vodja IPI, sestrske institucije ODIPI.

Novica

11. aprila 2024 je COMMUNIA izdala priporočila #17 o politiki dostopa do javno financiranih raziskav, s katerim je predlagala spremembo avtorskega prava Evropske Unije, ki bi pripomogla k večjemu dostopu do javno financiranih raziskav.

Dogodek

12. aprila 2024 bo v okviru Knowledge Rights 21 (KR21) potekal spletni seminar z naslovom »The European eBook Ecology – a view from authors and an update on eBook developments in Spain and Germany.«

Novica

Evropski parlament je v sredo, 13. 3. 2024, sprejel Akt o umetni inteligenci.


Novica

Knowledge Rights 21 (KR21) je objavila poročilo z naslovom “Avtorske pravice in odprte norme v sedmih jurisdikcijah: koristi, izzivi in priporočila” in napovedala spletni seminar, na katerem bo poročilo predstavljeno.

Novica

Kalifornijsko sodišče je zavrnilo vse zahtevke tožnikov v primeru Paul Tremblay, et al. v. OpenAI, INC., et al, razen zahtevka za neposredno kršitev.

Dogodek

V kongresnem centru Brdo trenutno poteka »Globalni forum o etiki v umetni inteligenci«,na katerem je dr. Maja Bogataj Jančič LL.M., LL.M. predstavila projekt »Data Justice«.

Novica

Dr. Maja Bogataj Jančič na razpravi v Državnem zboru poudarila pomen širše vključenosti pri pripravi Slovenije na EU AI zakonodajo.