Creative Commons


Creative Commons (CC) je mednarodna neprofitna organizacija, ki omogoča razvoj in vzdrževanje skupnega prostora deljenega znanja in kulture. Creative Commons avtorjem/ustvarjalcem ponuja zelo enostavna in prosto dostopna orodja, s katerimi lahko svoja dela ponudijo javnosti, pri čemer zadržijo vse tiste pravice po avtorskem pravu, za katere menijo, da jih na delih morajo zadržati.

V reorganizaciji 2019 je prišlo do reorganizacije CC, ki je sedaj po novem postal Creative Commons Global Network (CCGN), v katerega se lahko včlanijo posamezniki in institucije. Znotraj CCGN delujejo posamezni chapter-ji, med katerimi od 6. maja 2019 deluje tudi slovenski chapter, ki ga zastopa Dr. Maja Bogataj Jančič.