Knowledge Rights 21


ODIPI je član evropske mreže Knowledge Rights 21 (KR21), ki deluje v smeri sprememb zakonodaje in prakse po vsej Evropi, da bi okrepila dostop do znanja. Cilj mreže je omogočiti delo raziskovalcev, izobraževalcev in ustanov za varstvo kulturne dediščine s spremembami na področju zakonodaje, regulative in politik. To vključuje modernizacijo avtorskih pravic, digitalnih platform ter ustrezne naložbe v digitalno javno raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo.

ODIPI (dr. Maja Bogataj Jančič) deluje kot nacionalni koordinator za Slovenijo in regionalni koordinator za Zahodni Balkan.

  1. Nacionalna koordinacija za Slovenijo
  2. Regionalna koordinacija za Slovenijo