GPAI

Globalno partnerstvo na področju umetne inteligence (the Global Partnership on Artificial Intelligence – GPAI) je mednarodna iniciativa z več deležniki, ki si prizadeva usmerjati odgovoren razvoj in uporabo umetne inteligence na temelju človekovih pravic, vključevanja, raznolikosti, inovacij in gospodarske rasti. GPAI združuje vodilne strokovnjake iz znanosti, industrije, civilne družbe, mednarodnih organizacij in vlad, ki delijo vrednote za podporo naprednim raziskavam in uporabnim dejavnostim na področju umetne inteligence.


Znotraj GPAI je več delovnih skupin, ki ocenjujejo znanstvene, tehnične in družbeno-ekonomske informacije, ki so relevantne za razumevanje vplivov umetne inteligence. Dr. Maja Bogataj Jančič že drugi mandat sopredseduje in vodi delovno skupino za upravljanje podatkov: Data Governance Working Group.