Network of Centers

ODIPI je del Network of Centers, ki je sodelovalna iniciativa, ki združuje akademske institucije, ki se ukvarjajo z interdisciplinarnim raziskovanjem razvoja interneta, družbenih učinkov, ki jih te prinaša, njegovih posledic za politiko in različnimi pravnimi problemi, ki se pojavljajo glede interneta. Iniciativa si prizadeva povečati interoperabilnost med sodelujočimi centri s ciljem spodbujanja čezmejne, meddisciplinarne razprave, poučevanja, učenja in vpletenosti glede najbolj perečih vprašanj, ki jih prinašajo nove tehnologije, družbene spremembe ter razvoja politik in pravnega urejanja.


Skupina akademskih centrov je bila lansirana že leta 2012 v sklopu Mednarodnega simpozija o razvoju interneta: Strukturne spremembe in prelomne točke, ki ga je gostil Berkman Center for Internet & Society na Harvardu. ODIPI se je pridružil iniciativi Network of Centers leta 2023, sestrska institucija IPI pa je pridružena institucija od vsega začetka.