Avtorske pravice in odprta znanost – program izobraževanja in pravnega svetovanja

ODIPI pravno svetuje institucijam s področja odprte znanosti, ki prilagajajo svoj način delovanja načelom odprte znanosti. Pripravlja tudi program izobraževanj, ki bodo obravnavala področje avtorskih pravic in upravljanja podatkov.