Šola »Generativna AI in pravo«


Generativna umetna inteligenca (generativna AI) odpira globoka, zahtevna in nova pravna in družbena vprašanja. Na šoli, katere častna pokroviteljica je predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar, bodo predstavljene glavne etične dileme, ki jih ta močna in napredna tehnološka orodja zastavljajo človeštvu, posameznikom, državam in različnim organizacijam. Na predavanjih in okroglih mizah se bomo osredotočili na obravnavo pravnih izzivov s področja kazenskega prava, varstva človekovih pravic, osebnih podatkov in avtorskih pravic.

Želja pobudnikov šole dr. Maje Bogataj Jančič in mag. Dušana Omerčevića je, da se v predavalnici srečate poslušalci, ki študirate na različnih fakultetah ali prihajate iz različnih strok. Vabimo vas, da se nam pridružite in poglobite svoje znanje ter razumevanje na tem zanimivem, a zahtevnem področju!

Prijave na šolo “Generativna AI in pravo” so zaprte.

Za študente, ki bodo podali ustrezno prijavo do 13. novembra 2023, zagotavljamo štipendije, ki bodo v celoti pokrile kotizacijo. Študenti Pravne fakultete in Fakultete za računalništvo Univerze v Ljubljani bodo imeli prednost pri dodelitvi štipendij. Prav tako so na voljo različni popusti za udeležence iz nevladnih organizacij in gospodarskih družb, ki se bodo prijavili do navedenega datuma.

  1. Program
  2. Predavatelji, moderatorji in gostje okroglih miz
  3. Prijava
  4. Za medije
  5. Soorganizatorji in podporniki
  6. Šolsko gradivo