Program delavnice 18. oktober, 2023


 

9.30 – 10.00  Prihod udeležencev in prijava
Odprta znanost in upravljanje avtorskih pravic
10.00 – 10.45 Razlika med pridržanjem pravice in avtorjevi pravici sekundarne objave

Benjamin White, Knowledge Rights 21

10.45 – 11.00 Obveznost pridržanja pravice po slovenskem pravu

dr. Maja Bogataj Jančič, Inštitut za odprte podatke in intelektualno lastnino ODIPI

11.00 – 11.30 Secondary publishing rights

uni. ass. dr. Žiga Škorjanc, Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht Universität Wien

11.30 – 12.00 Debata o odprti znanosti in upravljanju avtorskih pravic

Benjamin White, Knowledge Rights 21, dr. Maja Bogataj Jančič, Inštitut za odprte podatke in intelektualno lastnino ODIPI, prof. dr. sc. Ivana Kunda, prof. dr. Iza Razija Mešević, prof. dr. Neda Zdraveva, prof. dr. Dušan V. Popović, uni. ass. dr. Žiga Škorjanc

12.00 – 12.15 Odmor za kavo
12.15 – 14.00 Sestanek z Mrežo raziskovalcev KR21 za Zahodni Balkan