Knowledge Rights R21


ODIPI je član evropske mreže Knowledge Rights 21 (KR21), ki deluje v smeri sprememb zakonodaje in prakse po vsej Evropi, da bi okrepila dostop do znanja. Cilj mreže je omogočiti delo raziskovalcev, izobraževalcev in ustanov za varstvo kulturne dediščine s spremembami na področju zakonodaje, regulative in politik. To vključuje modernizacijo avtorskih pravic, digitalnih platform ter ustrezne naložbe v digitalno javno raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo.

ODIPI (dr. Maja Bogataj Jančič) deluje kot nacionalni koordinator za Slovenijo in regionalni koordinator za Zahodni Balkan.