Laura Pipan


Laura Pipan je leta 2022 pridobila naziv diplomirana pravnica (UN) na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in je trenutno študentka magistrske stopnje. ODIPI-ju se je pridružila v marcu 2024.

Novembra 2022 je bila izbrana za sodelovanje v medfakultetnem nacionalnem projektu za oblikovanje kavcijskega sistema za odpadno plastično embalažo v Sloveniji. Zadnji semester magistrskega študija pa je preživela na Erasmus izmenjavi na Venice International University, ki je konzorcij dvajsetih univerz z vsega sveta in kjer je pridobila izvrstno akademsko izkušnjo s tujino.

Pri svojem delu se ukvarja predvsem s področjem blagovnih znamk in sodeluje pri projektih avtorskega prava.