Global Partnership for Artificial Intelligence


Globalno partnerstvo na področju umetne inteligence (Global Partnership on Artificial Intelligence – GPAI) je mednarodna iniciativa z več deležniki, ki si prizadeva usmerjati odgovoren razvoj in uporabo umetne inteligence na temelju človekovih pravic, vključevanja, raznolikosti, inovacij in gospodarske rasti. GPAI združuje vodilne strokovnjake iz znanosti, industrije, civilne družbe, mednarodnih organizacij in vlad, ki delijo vrednote za podporo naprednim raziskavam in uporabnim dejavnostim na področju umetne inteligence.

Znotraj GPAI ODIPI sodeluje v delovnih skupinah, ki ocenjujejo znanstvene, tehnične in družbeno-ekonomske informacije, ki so relevantne za razumevanje vplivov umetne inteligence.