Knowledge Rights 21

ODIPI je član evropske mreže Knowledge Rights 21 (KR 21), ki deluje v smeri sprememb zakonodaje in prakse po vsej Evropi, da bi okrepila dostop do znanja. Cilj mreže je omogočiti delo raziskovalcev, učiteljev in ustanov za varstvo kulturne dediščine s spremembami na področju zakonodaje, regulative in politik. To vključuje modernizacijo avtorskih pravic, digitalnih platform ter ustrezne naložbe v digitalno javno raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo.


Delo mreže Knowledge Rights 21 (KR21) vključuje prizadevanje za omogočanje poštenega dostopa do e-knjig, e-revij in drugih digitalnih vsebin za uporabnike knjižnic, zaščito uporabniških pravic pred pogodbenimi in tehnološkimi ovirami ter spodbujanje odprtega in prilagodljivega avtorskega prava v Evropi.

Področja KR21 so:

  • omogočanje pravičnega dostopa do e-knjig, e-dnevnikov in drugih oblik digitalnih vsebin za uporabnike javnih, nacionalnih, izobraževalnih in raziskovalnih knjižnic;
  • varstvo pravic uporabnikov v skladu z zakonodajo o avtorskih pravicah pred pogodbenimi določili in tehnološkimi zaščitnimi ukrepi, ki spodkopavajo zakonske izjeme od avtorskih pravic;
  • spodbujanje uvedbe odprtih in prožnih norm o avtorskih pravicah v Evropi za pomoč raziskavam, poučevanju in učenju;
  • zagovarjanje za uzakonitev pravice do sekundarne (secondary publishing rights) oziroma paralelne objave,
  • spodbujanje pridržanja pravic in odprtega licenciranja;
  • boljši predpisi o platformah za ustvarjanje varnega pristana (safe harbor) za izobraževalne in raziskovalne organizacije;
  • pravica dostopa do vseh oblik digitalnih vsebin za raziskovalne namene.

V KR21 sodelujejo številni nacionalni koordinatorji in strokovnjaki na področju avtorskega prava po vsej Evropi.