Ovire in spodbude v avtorskem pravu za odprto znanost

»Odprta znanost pomeni nov pristop k znanstvenemu procesu, ki temelji na skupnih prizadevanjih in novih načinih razširjanja znanja ter izboljšuje dostopnost do rezultatov raziskav in njihovo ponovno uporabo s pomočjo digitalnih tehnologij in novih orodij za sodelovanje«.


ODIPI bo ob podpori programa Knowledge Rights 21 pripravil raziskavo, v okviru katere bo analiziral določbe Zakon o avtorski in sorodnih pravicah in izluščil tiste, ki ovirajo odprto znanost, torej tiste določbe, ki ovirajo upravljanje avtorskih pravic z odprtimi licencami npr. 101. člen ZASP (Avtorsko delo iz delovnega razmerja), določbe o neodpovedljivosti nadomestil in druge. Izsledke bo v sodelovanju z raziskovalci iz drugih držav razširil tudi na druge pravne sisteme. ODIPI bo predlagal ustrezne spremembe ZASP, da te ovire zmanjšali oziroma ukinili. Odprta znanost je lahko podprta z določenimi rešitvami v avtorsko-pravni zakonodaji in ODIPI bo predlagal ustrezne spremembe zakonodaje, da bi se takšne določbe implementirale tudi v Republiki Sloveniji.