Nacionalna koordinacija za Slovenijo


Knowledge Rights 21 združuje nacionalne zagovornike avtorskih pravic, ki si prizadevajo za zakonodajno reformo, potrebno za dosego dostopa do raziskav, izobraževanja in kulture v 21. stoletju.

ODIPI oziroma dr. Maja Bogataja Jančič, je nacionalni koordinator za Slovenijo.

Dr. Maja Bogataj Jančič sodeluje v javnih razpravah o vprašanjih avtorskega prava, raziskovanja in odprte znanosti, nastopa na različnih javnih izobraževanjih in prispeva na konferencah (npr. Dan odprte znanosti 2023, posnetek).

Inštitut za odprte podatke in intelektualno lastnino je član Slovenske skupnosti odprte znanosti.