Predavatelji, moderatorji in gostje okroglih miz


Predavatelji

prof. dr. Blaž Zupan

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

Dr. Blaž Zupan je redni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter vodja Laboratorija za bioinformatiko. Predava in raziskuje na področju odkrivanja znanj iz podatkov, strojnega učenja in umetne inteligence. Prof. Zupan je zasnoval odprtokodno orodje Orange za strojno učenje, ki ga razvijajo v njegovem laboratoriju, in je objavil več kot dvesto znanstvenih člankov.

dr. Eleanor Drage

University of Cambridge Centre for Gender Studies

Eleanor je višja raziskovalka na Univerzi v Cambridgeu, kjer vodi projekt Desirable Digitalisations in projekt In-Depth EU AI Act, v okviru katerega vzpostavlja prvo brezplačno revizijsko orodje na svetu, ki podjetjem pomaga upoštevati predmetni predmis. Uporablja tudi feministične in protirasistične ideje, da bi izboljšala družbeno razumevanje umetne inteligence, na primer, da bi pokazala, zakaj orodja za zaposlovanje z umetno inteligenco ne morejo odpraviti pristranskosti pri zaposlovanju in zakaj umetna inteligenca ne more nevtralno napovedovati, kateri protesti se bodo verjetno sprevrgli v nasilje. O tem delu so poročali BBC, Forbes, The Telegraph, The Guardian, Glamour Magazine in drugi mednarodni mediji. O svojem delu je spregovorila tudi na BBC World Service, BBC Radio 3 in 4 ter irskem nacionalnem radiu. Je sovoditeljica nagrajenega podkasta The Good Robot (5 % najboljših na svetu), kjer se pogovarja z vrhunskimi znanstveniki in tehnologi o etiki umetne inteligence, in je TikToker za kanal Carole Cadwalladr All The Citizens’ data rights. Je avtorica knjige An Experience of the Impossible: The Planetary Humanism of European Women’s SF (oktober 2023) in sourednica knjige The Good Robot: Feminist Voices on the Future of Technology (februar 2024) in Feminist AI: Critical Perspectives on Algorithms, Data and Intelligent Machines (oktober 2023). Sodelovala je tudi z družbami Deepmind, The Financial Times, The United Nations Data Science & Ethics GroupS, CNN, BNP Paribas, The Open Data Institute (ODI) in Institute of Science & Technology. Eleanor je štipendistka in tutorka na Gonville & Caius College.

Fabro Steibel

Executive Director, ITS Rio

Fabro je doktoriral na področju medijev in tehnologije ter je pravnik in alumni Berkman Klein Centra na Univerzi Harvard. Je nekdanji član globalnega sveta Svetovnega gospodarskega foruma, doktoriral je na Univerzi v Leedsu v Združenem kraljestvu, v preteklosti pa je deloval na univerzah UCSD (ZDA), UN University (Kitajska) in UFF (Brazilija). Je član nacionalnega sveta za varstvo podatkov pri DAP v Braziliji in izvršni direktor ITS Rio.

prof. dr. Ivan Bratko

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

Akad. dr. Ivan Bratko je profesor računalništva na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Je utemeljitelj umetne inteligence v Sloveniji in sodi med pionirje strojnega učenja v mednarodnem merilu. Vodil je raziskovalne skupine na Institutu Jožef Stefan in na Univerzi v Ljubljani. Njegovi najbolj vidni znanstveni prispevki so na področjih strojnega učenja, učenja v logiki, logičnega programiranja in učenja kvalitativnih modelov, z uporabo v medicini, ekologiji in robotiki. V zadnjem času se ukvarja z interpretabilnim planiranjem, učenjem iz “majhnih” podatkov ter avtomatskim ocenjevanjem težavnosti problemov za človeka. Je avtor več kot 200
znanstvenih člankov in številnih knjig, med njimi Prolog Programming for Artificial Intelligence. Je član SAZU, IAS (Inženirska akademija Slovenije), EurAI (EurAI fellow) in Academia Europaea.

dr. Jeni Tennison

Connected by data

Jeni je ustanoviteljica in izvršna direktorica pobude CONNECTED BY DATA, katere cilj je postaviti skupnost v središče podatkovnih pripovedi, praks in politik. Je sopredsedujoča delovni skupini za upravljanje podatkov pri Globalnem partnerstvu za umetno inteligenco in štipendistka fundacije Shuttleworth. Je izredna profesorica na Inštitutu za spletno znanost v Southamptonu, višja sodelavka Centra za inovacije v mednarodnem upravljanjuin pridružena raziskovalka Inštituta Bennett za javno politiko, kjer preučuje prakso in javno politiko kolektivnega upravljanja podatkov.

Jeni je bila izvršna direktorica pri Open Data Institute, kjer je devet let opravljala vodstvene funkcije in sodelovala s podjetji in vladami pri oblikovanju odprtega in zaupanja vrednega podatkovnega ekosistema. Je članica upravnih odborov Creative Commons, Globalnega partnerstva za podatke za trajnostni razvoj in Centra za informacijsko pravo in politiko.

Doktorirala je iz umetne inteligence in prejela naziv OBE za zasluge na področju tehnologije in odprtih podatkov. Obožuje Lego in družabne igre ter je ponosna soustvarjalka družabne igre z odprtimi podatki Datopolis.

dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M.

Inštitut za odprte podatke in intelektualno lastnino, ODIPI

Dr. Maja Bogataj Jančič je ustanoviteljica in vodja ODIPI.

V letu 2023/2023 je Maja pridružena raziskovalka na Berkman Klein centru za internet in družbo na Harvard University.. Maja sopredseduju delovni skupini za upravljanje podatkov pri GPAI. Je članica upravnega odbora Communie, organizacije, ki se zavzema za širjenje javne domene in dostop ter ponovno uporabo kulture in znanja in je predstavnica in pravna vodja Creative Commons Slovenija vse od leta 2004.

Maja je strokovnjakinja za avtorske pravice; v zadnjem času se njeno delo osredotoča na odprto znanost, odprte podatke, upravljanje podatkov in umetno inteligenco ter vprašanja odprte znanosti in zakonodajnega okvirja avtorskih pravic in podatkov za področje raziskovanja in znanosti. Maja je nacionalna koordinatorka za Slovenijo in regionalna koordinatorka za 6 držav Zahodnega Balkana pri projektu Knowledge Rights 21. Maja s strani ministra imenovana za nosilko ukrepov 2 ERA (European Research Area) za Slovenijo; ukrepi ERA 2 se osredotočajo na vpliv ureditve avtorskih pravic in podatkov na raziskave in inovacije.

prof. dr. Marko Milosavljević

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Profesor Marko Milosavljevič je doktoriral iz novinarstva in je redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer vodi Oddelek za komuniciranje. Profesor Milosavljevič je trenutno član Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za odpornost in trajnost medijev ter Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora v okviru slovenske vlade. V preteklosti je bil med drugim podpredsednik Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za medijsko okolje in reforme, predsednik sekcije za komunikacijsko pravo in politiko pri Evropskem združenju za raziskovanje in izobraževanje na področju komuniciranja ter član skupine ključnih strokovnjakov za medije in kulturo, ki svetuje Evropski komisiji. Njegove izkušnje vključujejo različne raziskovalne projekte v Srednji in Vzhodni Evropi ter na Zahodnem Balkanu ter vloge ocenjevalca in predavatelja v regiji.

dr. Pika Šarf

Informacijski pooblaščenec in Inštitut za kriminologijo PF

Dr. Pika Šarf je zaposlena pri Informacijskem pooblaščencu, kjer se ukvarja z mednarodnim sodelovanjem in nadzorom. Poleg tega je raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer se raziskovalno ukvarja s temami na presečišču prava in tehnologije, predvsem varstvom osebnih podatkov in uresničevanju drugih pravic v digitalnem svetu.

prof. dr. Vasilka Sancin

Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vasilka Sancin je redna profesorica mednarodnega prava, predstojnica katedre za mednarodno pravo in direktorica Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno je članica Svetovalnega odbora Sveta ZN za človekove pravice (2022-2025), pred tem (2019-2022) pa je bila članica in podpredsednica Odbora Združenih narodov za človekove pravice ter njegova posebna poročevalka za postopek spremljanja sklepnih ugotovitev. Med drugim, je tudi ad hoc sodnica na Evropskem sodišču za človekove pravice; arbitrinja in članica predsedstva Sodišč za spravo in arbitražo v okviru OVSE in predsednica Društva za mednarodno parvo za Slovenijo. V letih 2021-2024 vodi temeljni raziskovalni projekt z naslovom Razvoj in uporaba umetne inteligence v luči negativnih in pozitivnih obveznosti države zagotavljati pravico do življenja (J5-3107), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

dr. Žiga Škorjanc

Pravna fakulteta, Univerza na Dunaju

Žiga Škorjanc je podoktorski raziskovalec na Oddelku za inovacije in digitalizacijo v pravu Univerze na Dunaju, direktor podjetja lexICT GmbH Avstrija, član pravne strokovne skupine Observatorija Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in član svetovalnega odbora združenja Digital Asset Association Austria (DAAA). Pred tem je delal v odvetniški pisarni na Dunaju (odvetniški izpit, dunajsko deželno pritožbeno sodišče). Specializiran je za pravo na IT področju, pravo intelektualne lastnine, pravo varstva podatkov in podatkov ter uporabo tehnoloških inovacij v finančnem sektorju.

Gostje okroglih miz in moderatorka

Andraž Tori

Outbrain

Andraž Tori je izvršni direktor produkta v Outbrainu, vodečem podjetju za priporočila na spletu. Andraž vodi ekipi za produkt in za umetno inteligenco. Pred tem je bil soustanovitelj in tehnični direktor Zemante, oglaševalske platforme, ki jo je leta 2017 prevzel Outbrain. Po prevzemu je vodil Outbrainovo ekipo za podatkovne znanosti in priporočilne sisteme.

Pred tem je Andraž soustanovil Kiberpipo, znani sloveksi hekerski laboratorij in vodil televizijsko oddajo za popularizacijo digitalnih tehnologij. Aktiven je v slovenski start-up skupnosti in je so-ustanovitelj investicijskega sklada Silicion Gardens.

mag. Dušan Omerčević

Ustanovitelj Cleanshelf in investitor v AI

Mag. Dušan Omerčević je bil ustanovitelj podjetja Cleanshelf, ki se je ukvarjalo z upravljanje programske opreme v oblaku, in je bilo leta 2021 prevzeto s strani SAP LeanIX. Predtem je opravljal vodilne produktne in inženirske vloge pri Zemanti (prevzeto s strani Outbraina) in Najdi.si (prevzeto s strani Telekoma Slovenija). Ima magisterij iz računalniškega vida in dela na doktoratu iz umetne inteligence.

Fotograf Tine Eržen.

Filip Dobranić

Inštitut za novejšo zgodovino in Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja

Filip je filozof, sociolog kulture, heker in odgovoren za hekanje in <3 na inštitutu Danes je nov dan. Z inštitutom razvija javno dostopna orodja, ki včasih temeljijo tudi na umetni inteligenci, poleg tega pa kritično razmišlja o tehnologiji in odnosih moči, ki usmerjajo njen razvoj. Leta 2022 se je zaposlil na Inštitutu za novejšo zgodovino in postal doktorski kandidat na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. V sklopu doktorskega študija s pomočjo tehnologij za računalniški vid in procesiranje naravnega jezika raziskuje slovensko časopisje 19. in 20. stoletja.

dr. Jelena Burnik

Vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora pri Informacijskem pooblaščencu

Dr. Jelena Burnik je vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora pri Informacijskem pooblaščencu, kjer koordinira področje čezmejnega sodelovanja IP pri inšpekcijskem nadzoru ter sodelovanje IP v Evropskem odboru za varstvo podatkov. Ukvarja se predvsem s problematiko čezmejnega nadzora, varstva osebnih podatkov pri sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologijah in digitalnem marketingu, prenosi podatkov v tretje države, certificiranjem in aktivnostmi dvigovanja zavedanja o varstvu osebnih podatkov. IP je zastopala tudi v Delovni skupini iz člena 29 ter pri Svetu Evrope in koordinirala EU projekte CRISP (o certificiranju varnostnih produktov in storitev), ARCADES (o izobraževanju o zasebnosti v šolah) ter iDecide (dvigovanje zavedanja o varstvu osebnih podatkov). Doktorirala je na področju vedenjskega oglaševanja v elektronskih komunikacijah in varovanja zasebnosti. Magistrski naziv je pridobila na London School of Economics and Political Science. Več info na: https://www.ip-rs.si/o-poobla%C5%A1%C4%8Dencu/vodstvo.

Nina Slaček

Novinarka Prvega programa Radia Slovenija

Nina Slaček je novinarka Prvega programa Radia Slovenija, kjer se v prvi vrsti posveča znanosti in tehnologiji, še zlasti področjem umetne inteligence, vesolja in podnebnih sprememb. Za program Ars pripravlja in vodi tedensko znanstveno oddajo Podobe znanja. Je tudi sovoditeljica podkasta ApolloLajka, posvečenega vesoljskim tematikam.

Rok Kocjančič

Študent 4. letnika na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Rok je študent 4. letnika na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Ob študiju je aktiven tudi kot tutor in je trenutni koordinator tutorjev na Pravni fakulteti. Ima več delovnih izkušenj in se dodatno izobražuje na konferencah ter izobraževanjih v Sloveniji in tujini.

Tjaš Jelen

Študent 1. letnika na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani

Tjaš je študent prvega letnika na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Na praksi Erasmus+ na Malti je pridobil vpoglede v mednarodno okolje in sodeloval v projektnem timu ter izdelal program za prepoznavo zapisa registrkih tablic. Navdušujejo ga področje strojnega učenja, globokih nevronskih mrež, analize podatkov in etičnih vidikov umetne inteligence.

Uroš Cvetko

Celtra

Uroš je od leta 2022 zaposlen na Celtri, kjer opravlja funkcijo Chief Operating Officerj-a. Zadolžen je za vse po-prodajne procese (skrb za stranke, tehnična podpora strankam, kreativne rešitve ter poslovno inteligenco). Pred tem je deloval v velikih slovenskih podjetjih (Zavarovalnica Triglav, Mercator) kot izvršni direktor za poslovno inteligenco, skrbel za odnose s strankami in CRM sisteme. Uroš ima tudi dolgoletne izkušnje s področja poslovne analitike in  trženjskega svetovanja – deset let je vodil največjo slovensko trženjsko svetovalno in raziskovalno podjetje Valicon, svoje izkušnje je pa nabiral tudi pri svetovalnem podjetju McKinsey. Bil je aktiven član društva DMS, redno predaval na trženjskih dogodkih v Sloveniji in regiji, ter bil predavatelj in mentor v okviru CEED programov za hitro-rastoča podjetja. Zaključil je študij ekonomije in managementa na Oxfordski univerzi.

Uroš Čop

Odvetniška pisarna Senica

Uroš je strokovnjak na ustavnopravnem in upravnopravnem področju. Njegova glavna področja vključujejo upravno pravo in skladnost poslovanja, reševanje sporov s področja javnega in upravnega prava, ustavno pravo, gospodarsko kazensko pravo, varstvo osebnih podatkov in kibernetsko varnost, Fintech in IT, intelektualno ter industrijsko lastnino. Njegovo odvetniško kariero zaznamujejo svetovanja in zastopanja strank v najbolj kompleksnih upravnih sporih, zagovarjanja strank v odmevnih gospodarsko kazenskih postopkih ter sodelovanje pri zapletenih M&A transakcijah glede intelektualne in industrijske lastnine. Je soavtor Velikega znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika, ki je bil s strani Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izbran za odličen dosežek v znanosti v letu 2019. Uroš je direktor združenja Adriatic Legal Network, katerega ustanovna članica je Odvetniška pisarna Senica & partnerji, d.o.o.

Ursula Lavrenčič

KOBI

Ursula Lavrenčič je podjetnica, oblikovalka, nagrajena umetnica in soustanoviteljica Hopalai – startupa, ki stoji za projektom KOBI. Njeno poslanstvo in strast je izumljati, oblikovati in razvijati orodja, ki otrokom pomagajo pri učenju branja. Kot mati treh otrok globoko razume pomen dobre izobrazbe. Preden je soustanovila Hopalai je delala na stičišču oblikovanja, umetnosti in znanosti ter vodila je različne projekte v umetniškem in poslovnem svetu.