Umetna inteligenca in avtorstvo


V času hitrega tehnološkega napredka se morebiti že bližamo trenutku, ko bodo stroji oziroma umetna inteligenca (UI) lahko samostojno generirali umetniška dela brez kakršnegakoli sodelovanja človeka. Zmeraj bolj je zato aktualno vprašanje, ali so lahko dela, ki jih samostojno generira UI, varovana z avtorsko pravico. Ali je za varstvo dovolj, da je rezultat, ki ga generira stroj, videti enako kot stvaritev, ki jo ustvari človek? Ali UI sploh potrebuje nagrado oziroma spodbudo za ustvarjanje? Ali lahko UI štejemo za »avtorje«, ki ustvarjajo »izvirna« dela? Veljavna avtorskopravna zakonodaja daje jasen odgovor, saj določa, da brez kreativnih odločitev človeka, ki se odražajo v izvirnosti avtorskega dela, ne moremo govoriti o stvaritvah, ki si zaslužijo avtorskopravno varstvo. V prispevku so predstavljeni glavni izzivi, ki jih razvoj UI zastavlja tradicionalnim konceptom avtorskih pravic, in skicirane smeri možnega razvoja.

Prispevek “Ali je lahko umetna inteligenca avtor avtorskega dela?” je bil objavljen v znanstveni monografiji z naslovom Pravo in umetna inteligenca: vprašanja etike, človekovih pravic in družbene škode, ki sta jo uredila dr. Aleš Završnik in dr. Katja Simončič pri Založbi Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti UL.