Podpornik dogodka: Knowledge Rights 21


Knowledge Rights 21 (KR21) je strateška pobuda, namenjena preoblikovanju zakonodaje in praks po vsej Evropi, s ciljem okrepiti univerzalno pravico do znanja. Poudarjajoč ključno vlogo odprtega deljenja znanja v izobraževanju, inovacijah in kulturni angažiranosti, KR21 zagovarja neomejen dostop do informacij tako v analogni kot digitalni obliki. Prepoznavajoč ključno vlogo raziskovalcev, učiteljev in učencev, se KR21 osredotoča na sprožanje zakonodajnih, regulativnih in političnih reform, da bi ustvaril informacijski ekosistem, ki je ugoden za evropske državljane. To vključuje modernizacijo avtorskih zakonov, uredb digitalnih platform, zakonov o konkurenci ter znatne naložbe v digitalno javno raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo. Z sodelovanjem s političnimi odločevalci in zainteresiranimi stranmi preko svojega Odbora za politiko, osebja v Bruslju in koordinatorjev držav po vsej Evropi, se KR21 trudi uresničevati svoje cilje po vsej celini in še dlje.