Mreža raziskovalcev KR21 za Central and South Eastern Europe


V juniju letošnjega leta je bila v okviru projekta Knowledge Rights 21 ustanovljena raziskovalna mreža KR21 za področje Zahodnega Balkana. Prva raziskovalna naloga se je osredotočala na avtorsko-pravno izjemo za podatkovno in besedilno rudarjenje. Na dogodku bo obravnavana ta posebna izjema, ki predstavlja pravno podlago za podatkovno analitiko, kot tudi splošna izjema za raziskovanje, ki je bila v EU uvedena z Infosoc Direktivo 2001/29/ES leta 2001, v Sloveniji pa je bila implementirana šele lansko leto s spremembo avtorsko-pravne zakonodaje. V zaključnem delu bo mag. Dunja Legat predstavila tematiko odprte znanosti, kot v praksi v Sloveniji poteka v skladu s strategijo in zakonodajo na tem področju. Gostje iz držav Zahodnega Balkana nam bodo predstavili aktivnosti, ki na tem področju potekajo na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Severni Makedoniji in v Srbiji.