Program Open Knowledge Day 17. oktober, 2023


 

9.00. – 9.30 Prihod udeležencev in registracija
9.30. – 9.45 Pozdravni nagovor

Dr. Maja Bogataj Jančič, Inštitut za odprte podatke in intelektualno lastnino ODIPI

9.45 – 10.15 Knowledge Rights 21 – predstavitev projekta

Benjamin White, Knowledge Rights 21

10.15 – 10.45 Pravne podlaga za podatkovno in besedilno rudarjenje po svetu

Benjamin White, Knowledge Rights 21

10.45 – 11.15 Pravna podlaga za podatkovno in besedilno rudarjenje v EU

Paul Keller, Open Future

11.15 – 11.30 Izjema za podatkovno in besedilno rudarjenje za raziskovalce v Sloveniji

Dr. Maja Bogataj Jančič, Inštitut za odprte podatke in intelektualno lastnino ODIPI

11.30 – 11.45 Vprašanja in odgovori
11.45 – 12.00 Odmor za kavo
12.00 – 12.50 Izjeme in omejitve avtorskih pravic v namene znanstvenega raziskovanja – ureditev na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Severni Makedoniji

prof. dr. sc. Ivana Kunda, prof. dr. Iza Razija Mešević, prof. dr. Neda Zdraveva, prof. dr. Dušan V. Popović

Moderira: Dr. Maja Bogataj Jančič, Inštitut za odprte podatke in intelektualno lastnino ODIPI

12.50 – 13.20 Odprta znanosti v teoriji in praksi v Sloveniji

mag. Dunja Legat

13.20 – 13.30 Vprašanja in odgovori
13.30 – 14.30 Okrogla miza: Odprta znanost v državah Zahodnega Balkana – Akcijski načrti na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Severni Makedoniji

prof. dr. sc. Ivana Kunda, prof. dr. Iza Razija Mešević, prof. dr. Neda Zdraveva, prof. dr. Dušan V. Popović

Dr. Maja Bogataj Jančič, Inštitut za odprte podatke in intelektualno lastnino ODIPI

14.30 – 14.40 Vprašanja in odgovori