Avtorske pravice je potrebno uravnotežiti z ustavnopravnimi pravicami

Kako avtorsko pravo omejuje pravico do izobraževanja in znanstvenega raziskovanja?

Oktobra 2022 se je zgodil pomemben razvoj na Finskem, ko je parlamentarni Odbor za ustavno pravo ugotovil, da vladni osnutek implementacije Direktive o avtorskih in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu (DSM Direktiva) ni v skladu s finsko ustavo. Odbor je namreč ugotovil, da je v nasprotju s človekovimi pravicami – in sicer s pravico do izobraževanja in znanosti po 16. členu finske Ustave.

Več si lahko preberete tukaj. Prispevek je za LIBER pripravil Benjamin White.