Dr. Maja Bogataj Jančič imenovana nosilka ukrepov ERA 2

Minister dr. Igor Papič je 26. 1. 2023 v skupino Evropskega raziskovalnega prostora za obravnavno ukrepa 2, ki obsega naloge s področja “Predlagati zakonodajni in regulativni okvir EU o avtorskih pravicah in podatkih, ki bo primeren za področje raziskav”, imenoval dr. Majo Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. (Inštitut za intelektualno lastnino) in Ano Fidler (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani).

Cilji delovanja skupine so opredelitev ovir in izzivov pri dostopu do in ponovni uporabi rezultatov javno financiranih raziskav in inovacij ter publikacij in podatkov za znanstvene namene ter opredelitev morebitnih vplivov na raziskave z analizo ustreznih določb zakonodaje EU o avtorskih pravicah in podatkih, z njo povezanih regulativnih okvirov ter ustreznih institucionalnih in nacionalnih pobud ter predlaganje zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov za izboljšanje obstoječih okvirov EU o avtorskih pravicah in podatkih.

Predstavnici sta se dogovorili, da bosta srečanja izkoristili za aktivno opozarjanje na pomembne zadeve, ki se tičejo raziskovalcev in izobraževalcev in odprte znanosti na področju urejanja avtorskih pravic. Med 23. in 24. 2. 2023 bo v Bruslju potekala delavnica z naslovom “An EU copyright & data legislative framework fit for research: barriers, challenges and potential measures to address them”. Dr. Maja Bogataj Jančič se bo delavnice udeležila osebno v Bruslju in na kratko predstavila tudi zadnje spremembe avtorskopravne zakonodaje v Sloveniji, in sicer novo izjemo za besedilno in podatkovno rudarjenje in splošno izjemo za znanstveno raziskovanje, kot problematiko, ki je reforma ni rešila.