Drugo srečanje šole Generativne AI in prava – Predavanja o etiki in umetni inteligenci

Vabimo vas na drugo srečanje šole Generativna AI in pravo, ki bo potekalo v četrtek, 23. novembra 2023, ob 17.00 v rdeči predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani na Poljanskem nasipu 2. Šola, ki je pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, dr. Nataše Pirc Musar, se bo ta teden osredotočala na etične vidike uporabe umetne inteligence.

Vabimo vas na drugo srečanje šole Generativna AI in pravo, ki bo potekalo v četrtek, 23. novembra 2023, ob 17.00 v rdeči predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani na Poljanskem nasipu 2. Registracija za vse udeležence bo od 16.30 do 17.00 pred predavalnico.

Šola, ki je pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, dr. Nataše Pirc Musar, se bo ta teden osredotočala na etične vidike uporabe umetne inteligence. Čakajo vas zanimiva in poučna predavanja treh priznanih strokovnjakov s tega področja:

 

17.00 – 18.00 Etični vidiki uporabe umetne inteligence

Prof. dr. Ivan Bratko, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL. Prof. Bratko je utemeljitelj umetne inteligence v Sloveniji in sodi med pionirje strojnega učenja na mednarodni ravni. Njegov znanstveni prispevek zajema področja, kot so strojno učenje, logično programiranje in aplikacije AI v medicini in robotiki. Prof. Bratko je avtor številnih znanstvenih publikacij in pomembno vpliva na razvoj umetne inteligence doma in v tujini.

Prof. dr. Ivan Bratko bo v svojem predavanju obravnaval ključna vprašanja, ki so se pojavila zaradi vseprisotnosti umetne inteligence (UI) v našem vsakdanjem življenju. S tehničnimi dosežki v zadnjem desetletju in njihovim vplivom na vsakdanje življenje, so se pojavila pomembna etična in družbeno relevantna vprašanja. Med njimi so potencial za manipulacijo ljudi s strani UI, vpliv na demokratične procese, zlorabe osebnih podatkov, nerazumljivost nekaterih pristopov UI, pristranskost in uporaba UI v avtonomnih orožjih. Prof. Bratko bo raziskal te probleme in predstavil splošne pobude in predloge za naslavljanje teh izzivov. Predavanje bo ponudilo vpogled v kompleksne etične dileme, s katerimi se srečujemo v dobi hitrega razvoja umetne inteligence.

 

18.30 – 19.30 Etika in AI

Dr. Eleanor Drage s Centra za študije spola Univerze v Cambridgeu bo predstavila svoj pogled na vpliv tehnologije na družbo. S svojim delom na projektih, kot sta Desirable Digitalisations in In-Depth EU AI Act, bo dr. Drage osvetlila pomen feminističnih in protirasističnih idej v kontekstu umetne inteligence.

 

19.45 – 20.30 Novice in AI

Prof. dr. Marko Milosavljević s Fakultete za družbene vede UL bo zaključil večer s predavanjem o vplivu AI na medije in novinarstvo. Kot redni profesor in vodja Oddelka za komuniciranje bo prof. Milosavljević raziskal kako umetna inteligenca spreminja medijsko krajino.

 

Dogodek obljublja poglobljeno razumevanje in razpravo o etičnih vidikih umetne inteligence, ki je ključnega pomena v današnjem hitro spreminjajočem se tehnološkem svetu.

Vljudno vabljeni!