EU dosegla ključni dogovor o regulaciji umetne inteligence

V petek, dne 8. decembra, so pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta dosegli začasni dogovor o aktu o umetni inteligenci, ki določa pravni okvir za zagotovitev varne in pravične uporabe AI.

V petek, dne 8. decembra, so pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta dosegli začasni dogovor o aktu o umetni inteligenci, ki določa pravni okvir za zagotovitev varne in pravične uporabe AI. Usklajeno besedilo uredbe prepoveduje prakse visoko tvegane AI, kot so socialno ocenjevanje in nediskriminatorno prepoznavanje obrazov, hkrati pa omogoča omejeno uporabo biometričnega prepoznavanja s strani organov pregona pod strogim nadzorom.

Za visoko tvegane sisteme umetne inteligence, vključno s tistimi, ki bi lahko vplivali na volilne izide, bo potrebna obvezna ocena učinka na temeljne pravice. Uredba bo določala tudi mehanizme, s katerimi lahko državljani vložijo pritožbe in zahtevajo pojasnila o odločitvah, ki jih sprejmejo sistemi umetne inteligence z visokim tveganjem in ki vplivajo nanje.

Za spodbujanje inovacij besedilo urede podpira regulativne peskovnike za razvoj AI, z visokimi kaznimi za neskladnost. Ta zakonodaja predstavlja mejnik za EU pri urejanju etične uporabe AI, besedilo pa bo zdaj napredovalo v faze formalnega sprejema.