EU Komisija toži 11 držav članic

Evropska komisija bo proti 11 državam članicam sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker države članice Komisije niso obvestile o nacionalnih ukrepih za prenos dveh direktiv v zvezi z avtorskimi pravicami.

Po izteku roka za prenos direktiv (7. junija 2021) je Komisija 23. julija 2021 začela postopek za ugotavljanje kršitev prava EU s pošiljanjem uradnih opominov državam članicam, ki niso pravočasno notificirale nacionalnih ukrepov za prenos obeh direktiv. Komisija je 19. maja 2022 nadaljevala postopek in podala obrazložena mnenja desetim državam članicam v zvezi s prenosom direktive o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose (Direktive EU 2019/789) in trinajstim državam članicam v zvezi s prenosom Direktive o avtorskih in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu (Direktive EU 2019/790).

V skladu s 258. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU, če zadevna država članica ne ravna v skladu z obrazloženim mnenjem v roku, ki ga določi Komisija. Poleg tega lahko Komisija v skladu s tretjim odstavkom 260. člena PDEU pozove Sodišče EU, naj državi članici, ki ni izpolnila svoje obveznosti obveščanja o ukrepih za prenos direktiv v nacionalno zakonodajo, naloži finančne sankcije.

Komisija se je 15. februarja tako odločila, da proti Bolgariji, Danski, Finski, Latviji, Poljski in Portugalski sproži postopek pred Sodiščem EU, ker niso pravočasno notificirale nacionalnih ukrepov za prenos Direktive o avtorskih in sorodnih pravic na enotnem digitalnem trgu.

Poleg tega, v zvezi z bolj specifično direktivo o avtorski in sorodnih pravicah, ki se uporablja za nekatere spletne prenose, je Komisija sprožila postopek pred Sodiščem EU proti Bolgariji, Finski, Latviji, Poljski in Portugalski, ker prav tako niso pravočasno obvestile Komisije o ukrepih za implementacijo pravil EU v nacionalne zakonodaje.

Celotno sporočilo za javnost si lahko preberete na tej strani.