Konferenca WB3C

Prva regionalna konferenca, ki jo je gostil Center za kibernetsko zmogljivost na Zahodnem Balkanu (WB3C), je potekala 11. in 12. junija 2024 v Črni gori. Udeležili so se je različni javni uradniki, strokovnjaki, praktiki, diplomatski predstavniki in akademiki z vsega Zahodnega Balkana, kar je pomemben mejnik v sodelovanju na področju kibernetske varnosti.

WB3C je regionalni center za usposabljanje s sedežem v Podgorici v Črni gori, ki so ga skupaj ustanovile vlade Francije, Slovenije in Črne gore z evropskim in strateškim ciljem. Njegovo poslanstvo je osredotočeno na podporo evropskim prizadevanjem držav Zahodnega Balkana s krepitvijo kibernetske varnosti in boja proti kibernetski kriminaliteti prek sodelovanja in dejavnosti usposabljanja. Glavni cilji centra so gojenje kibernetsko ozaveščene kulture, krepitev operativnih zmogljivosti ter spodbujanje regionalnih in mednarodnih odnosov.

Konferenca je služila kot platforma za vključujoč dialog med deležniki, na kateri so obravnavali ključna vprašanja pri gradnji kibernetske odpornosti regije pred naraščajočimi digitalnimi grožnjami. Razprave so se osredotočale na razvoj trdne kibernetske kulture, izboljšanje operativnih zmogljivosti in spodbujanje sodelovanja tako na regionalni kot mednarodni ravni.

Ugledni panelisti, med njimi tudi dr. Maja Bogataj Jančič, so se poglobili v štiri ključna področja varnosti, vključno z zaščito kritične infrastrukture, bojem proti razvijajočemu se kibernetskemu kriminalu, vplivom umetne inteligence na kibernetsko varnost in kibernetsko diplomacijo ter pomenom mednarodnega sodelovanja. Maja je predstavila področje upravljanja podatkov za AI in še posebej GPAI Data Justice Project, ki je nastal v času njenega so-predsedovanja delovni skupini za upravljanje podatkov. Več o tem projektu na povezavi.