KR21: Spletni seminarji o avtorskih pravicah

ODIPI, v okviru iniciative Knowledge Rights 21, organizira serijo petih spletnih seminarjev, namenjenih strokovnjakom, ki delujejo na raziskovalnih in izobraževalnih institucijah in v ustanovah za varstvo kulturne dediščine, zlasti v knjižnicah, arhivih, muzejih, galerijah.


Na spletnih seminarjih bodo obravnavane različne tematike s področja avtorskega prava: 

  1. Osnove avtorskih pravic
  2. Mednarodni okvir za avtorske pravice
  3. Izjeme in omejitve v avtorskih pravicah ter Javna domena
  4. Razumevanje in uporaba izjem, javne domene
  5. Upravljanje pravic, vključno z odprtimi licencami
  6. Izbrane aktualne teme v avtorskih pravicah (izjema za tekstovno in podatkovno rudarjenje, generativna AI, avtorsko-pravni okvir odprte znanosti)