Ljudje


Maja Bogataj Jančič, ustanoviteljica in vodja ODIPI.

V letu 2023/2023 je Maja pridružena raziskovalka na Berkman Klein centru za internet in družbo. Maja sopredseduju delovni skupini za upravljanje podatkov pri GPAI. Včasih je predsedovala delovni skupini za avtorske pravice pri CENL. Je članica upravnega odbora Communie, organizacije, ki se zavzema za širjenje javne domene in dostop ter ponovno uporabo kulture in znanja in je predstavnica in pravna vodja Creative Commons Slovenija vse od leta 2004.
Majino delo se v zadnjem času osredotoča na odprto znanost odprte podatke, upravljanje podatkov in umetno inteligenco ter vprašanja odprte znanosti in zakonodajnega okvirja avtorskih pravic in podatkov za področje raziskovanja in znanosti. Maja je nacionalna koordinatorka za Slovenijo in regionalna koordinatorka za Zahodni Balkan pri projektu Knowledge Rights 21Maja s strani ministra imenovana za nosilko ukrepov 2 ERA (European Research Area) za Slovenijo; ukrepi ERA 2 se osredotočajo na vpliv ureditve avtorskih pravic in podatkov na raziskave in inovacije.

Maja je diplomantka Pravne fakultete v Ljubljani (1996). Magistrirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani (1999, ekonomija), Harvard Law School (2000, pravo) in Facoltà di Giurisprudenza di Torino (2005, intelektualna lastnina). Doktorirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani (2006, avtorsko pravo). Je avtorica številnih prispevkov s področja intelektualne lastnine in soavtorica več knjig s področja interneta in prava intelektualne lastnine. Njeno raziskovalno in svetovalno delo je osredotočeno na intelektualno lastnino, zlasti avtorsko pravo, odprte podatke in odprto znanost.

Rok Pučnik

Rok Pučnik je diplomirani pravnik z izkušnjami v korporativnem pravu (odvetniška pisarna Novak/Nlaw) in pravu varstva pred diskriminacijo (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). Tekom študija je sodeloval kot strokovni pomočnik urednika pri prof. dr. Matjažu Ambrožu in prof. dr. Damjanu Korošcu pri raziskovalnem delu na področju kazenskega prava.

Peter Šujica

Peter Šujica je študent prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V času študija je na Uradnem listu RS sodeloval pri pripravi 2. izdaje Velikega znanstvenega komentarja KZ-1 (2023). Tekoče govori angleški, francoski, nemški, hrvaški ter slovenski jezik.