Ne zamudite koristnega spletnega seminarja

Prihajajoči spletni seminar (21. april): Fleksibilne izjeme avtorskih pravic II – Kaj se lahko v Evropi naučimo od ZDA?

Projekt Knowledge Rights 21 organizira drugi spletni seminar na temo odprtih norm oziroma avtorsko pravne ureditve izjem in omejitev avtorske pravice v obliki odprtih norm. Tokrat bo osrednja tema ameriška doktrina “fair use“, ki temelji na odprtem principu. Namen spletnega seminarja je razumeti, kako “fair use” podpira izobraževanje, raziskovanje in tehnološki razvoj na načine, ki jih neprilagodljivi evropski sistemi avtorskih pravic ne omogočajo.

Spletni seminar se bo odvil 21. aprila 2023 ob 16:00 CET.

Prijavite se prek povezave.

Izjeme in omejitve avtorskih pravic imajo odločilno vlogo pri podpiranju inovacij in znanstvenega napredka. Na splošno obstajata dva pristopa. Prvi je določitev splošnih načel, ki jih lahko uporabniki (in sodišča v okviru odločanja) uporabljajo v obstoječih in novih situacijah. Drugi, ki zaznamuje evropske države, je ozka opredelitev izjem, ki uporabnikom dovoljujejo izvajanje le vnaprej določenih nalog. 

Takšen neprilagodljiv pristop k oblikovanju zakonodaje v Evropi prinaša občutne ovire za področje izobraževanja, raziskovanja in inovacij. Dejstvo je, da oblikovanje avtorskopravne zakonodaje ne zmore slediti tehnološkim spremembam, zato pomanjkanje prožnosti v samih normah zavira tehnološki in znanstveni napredek.

Kakšne so glede na evropsko tradicijo danes možnosti, da se vrnemo k bolj prožnemu modelu, ki spodbuja inovacije, in kaj se lahko naučimo ob analiziranju ameriškega principa?