Nov priročnik EIFL

Neprofitna organizacija Electronic Information for Libraries (EIFL) je predstavila nov priročnik o pridržanju pravic (rights retention) in pravicah do sekundarnega publiciranja (secondary publishing rights), da bi dvignila ozaveščenost, podprla raziskovalce in avtorje v partnerskih državah EIFL ter izboljšala doseganje odprtega dostopa do raziskav.

Novi priročnik so skupaj pripravili programi EIFL o odprtem dostopu ter avtorskih pravicah in knjižnicah ter prikazuje ključna vprašanja, koristi za raziskovalce in kako lahko knjižnice podprejo svoje raziskovalce pri tem procesu.

Pridržanje pravic in pravice do sekundarnega publiciranja sta dva načina reševanja vprašanja v podporo odprtemu dostopu in odprti znanosti. Zadevno vprašanje je, da tradicionalni založniški sporazumi pogosto omejujejo takojšnjo deljenje in ponovno uporabo raziskovalnega dela v odprtem dostopu, ker običajno vključujejo prenos ali dodelitev avtorskih pravic z avtorja (ali njegove ustanove) na založnika. Priročnik določa načela in prednosti pridržanja pravic in pravic do sekundarnega publiciranja, pojasnjuje, kako to doseči, in vključuje seznam drugih uporabnih virov.