PIJIP organizira srečanje na temo zaščite pravic uporabnikov pred pogodbenim izničenjem

Dne 18. maja 2023 se bo v Washingtonu odvilo srečanje na temo zaščite pravic uporabnikov (t.i. user rights) pred pogodbenim izničenjem (t.i. contract override).

 

Dogodek se bo osredotočil na diskusijo glede treh vprašanj:
Zakaj so nekatere jurisdikcije sprejele zaščito pred pogodbenim izničenjem, druge pa ne?
Kakšne učinke je imelo varstvo pred pogodbenim izničenjem na dajalce in pridobitelje licenc v jurisdikcijah, v katerih je bilo sprejeto?
Ali v jurisdikcijah, kjer varstvo pred razveljavitvijo pogodbe ni bilo sprejeto, kot so Združene države, obstajajo alternativne pravne teorije, ki bi lahko imele enak učinek?

Kot članica PIJIP bo Maja Bogataj Jančič na srečanju predstavila mehanizme zaščite pravic uporabnikov v slovenski zakonski ureditvi. Na dogodku bodo nacionalne zakonske ureditve v EU, ZDA in drugod predstavili številni strokovnjaki.