Pomemben teden za odprto znanost v Sloveniji

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti in jo objavila 29. 5. 2023 v Uradnem listu RS.

Gre za uvajanje raziskovalnih politik Evropskega raziskovalnega prostora v slovenski raziskovalni prostor, kar je skladno z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030.

Gre za zelo pomembno uskladitev Slovenije, ki ji bo bistveno povečala mednarodno konkurenčnost na področju javno financirane znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

V skladu z zakonom mora znanstvenoraziskovalna dejavnost temeljiti na načelih odprte znanosti, kar vključuje zlasti:

  • odprt dostop do znanstvenih rezultatov (znanstvenih publikacij, raziskovalnih podatkov ipd.) po načelu: “odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je nujno”;
  • uporabo odgovornih metrik za vrednotenje znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter
  • vključevanje skupnosti in občanske znanosti.

V podporo implementaciji zakona in Uredbe je bil včeraj, 31. 5. 2023 sprejet tudi Akcijski načrt za odprto znanost.