Češko sodišče: AI orodje ne more biti avtor avtorskega dela

Češko sodišče je v novi sodbi odločilo, da slike narejene z uporabo AI orodij ne morejo biti varovane z avtorsko pravico.

Sodišče v Pragi je izdalo pomembno sodbo za področje umetne inteligence in avtorskega prava, saj je odločilo, da slike narejene z uporabo AI orodij ne morejo biti varovane z avtorsko pravico, saj njihov avtor ni fizična oseba. Prav tako je poudarilo, da osebe, ki so objavile slike narejene z uporabo AI orodja, ne morejo tretjim preprečiti kopiranja in izkoriščanja teh slik s sklicevanjem na avtorsko pravo. Odločitev kaže na to, da se v pravni sferi EU osebe, ki bodo slike izdelale s pomočjo AI orodja, ne bodo mogle opreti na avtorsko-pravno varstvo za preprečitev njihove uporabe s strani tretjih. Več o odločitvi.
Drugačno odločitev na temo avtorsko-pravnega varstva generiranih rezultatov AI je npr. leta 2020 sprejelo kitajsko sodišče v primeru Shenzhen Tencent v. Yinxun (več o sodbi), v katerem je odločilo, da je delo, ustvarjeno s pomočjo AI sistema, literarno delo, ki uživa avtorsko-pravno varstvo. Problematika je podrobneje predstavljena v članku Ali je lahko umetna inteligenca avtor avtorskega dela?, avtorice dr. Maje Bogataj Jančič LL.M., LL.M.