GPAI 2023: Predstavitev rezultatov delovne skupine za upravljanje s podatki

Dr. Maja Bogataj Jančič LL.M., LL.M. kot so-predsedujoča delovne skupine na GPAI Summitu 2023, predstavlja rezultate Delovne skupine za upravljanje s podatki (DG WG) in sodeluje na številnih spremljevalnih dogodkih GPAI Summita, vključno s panelom o umetni inteligenci in intelektualni lastnini.

Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) trenutno gosti svoj letni vrh v New Delhiju, ki poteka od 12. do 14. decembra 2023. Dogodek, ki ga gosti Indija kot predsedujoča država sveta GPAI, združuje strokovnjake za umetno inteligenco, mednarodne organizacije in druge pomembne deležnike iz več kot 28 držav in Evropsko unijo.

Vrh vključuje široko paleto aktivnosti, ki osvetljujejo napredek na področju AI, od panelnih razprav do predavanj in delavnic. Med ključnimi dogodki je tudi predstavitev rezultatov projektov Delovne skupine za upravljanje s podatki (DG WG), ki ji so-predsedujeta dr. Maja Bogataj Jančič LL.M., LL.M., in Jeni Tennison, Ph.D., OBE. Dr. Maja Bogataj Jančič sodeluje tudi na številnih spremljevalnih dogodkih GPAI Summita, vključno s panelom o umetni inteligenci in intelektualni lastnini.

DG WG se osredotoča na zagotavljanje strokovnega znanja o upravljanju podatkov ter spodbuja zbiranje, uporabo, deljenje, arhiviranje in brisanje podatkov za umetno inteligenco na načine, ki so skladni s človekovimi pravicami, vključevanjem, raznolikostjo, inovativnostjo, gospodarsko rastjo in družbenimi koristmi. Delovna skupina si prizadeva za usklajevanje teh prizadevanj s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, kar odraža njeno zavezanost k ustvarjanju bolj odgovorne in etične prihodnosti umetne inteligence.