GPAI Innovation Workshops 2024

22. in 23. maja 2024 so v Parizu potekale že druge GPAI Innovation Workshops, na katerih je sodelovala tudi dr. Maja Bogataj Jančič kot strokovnjakinja s področja upravljanja podatkov, ki je v letih 2020-2023 tudi sopredsedovala delovni skupini za upravljanje podatkov pri The Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI).

Francoski inštitut National Institute for Research in Digital Science and Technology (Inria) je organiziral delavnice, ki so potekale okrog treh tem: varnost umetne inteligence, demokratizacija virov umetne inteligence ter okolje in trajnostno kmetijstvo. Širok nabor udeležencev je bil sestavljen iz GPAI strokovnjakov iz 24 držav, predstavnikov članic iz 15 držav, drugih povabljenih strokovnjakov in gostov ter zelo angažirane organizacijske ekipe.

Intenzivno delo je pripeljalo do obetavnih zaključkov, kot so: izdelava skupnega okvirja za napredne sisteme umetne inteligence (AI); open-source komplet orodij; povečanje kulturne zastopanosti pri Large Language Models (LLMs); izboljšanje delovnih pogojev delavcev, ki se ukvarjajo s podatki; ustvarjanje pogojev za vlade za širjenje znanja o umetni inteligenci; doseganje pravičnosti umetne inteligence pri izmenjavi podatkov; ustvarjanje in deljenje izobraževalnih gradiv AI za sindikate in delavce; vključevanje in opolnomočenje ljudi za izdelavo in uporabo umetne inteligence; olajšanje trajnostnega kmetijstva in opolnomočenje kmetov z umetno inteligenco za trajnostne sisteme kmetijstva in prehrane.

Na povezavi si lahko ogledate kratek video dogodka.