Knowledge Rights 21 – nove priložnosti za sodelovanje

Do 7. marca 2023 se zbirajo predlogi raziskav, osredotočenih na dokazovanje vplivov avtorsko pravnih izjem za raziskovanje v različnih zakonodajah ter na dokazovanje medsebojnega vpliva delovanja tehnoloških zaščitnih ukrepov (technological protection measures TPM) in avtorsko pravnih izjem, oboje v evropskem prostoru.

Do 31. marca 2023 se zbirajo tudi pobude, za nacionalne projekte, ki bi imeli dokazljiv vpliv na regulativni okvir.

Program Knowledge Rights 21 (KR21) je osredotočen na uvedbo sprememb v zakonodaji in praksi po vsej Evropi, ki bodo okrepile pravico vseh do znanja. Temelji na prepričanju, da je znanje bistvenega pomena za izobraževanje, raziskovanje, inovacije in kulturno udeležbo ter da mora imeti vsakdo možnost – zlasti prek knjižnic in arhivov ter digitalno – dostopati do njega in ga uporabljati.

KR21 s prvim razpisom išče izvajalca, ki bo s svojo raziskavo okrepil pravno in empirično bazo podatkov o raznolikosti izjem in omejitev za raziskovanje, ki so trenutno v veljavi v evropski avtorsko pravni zakonodaji, in o praktičnem vplivu, ki ga imajo izjeme na prizadevanja raziskovalcev v Evropi.

KR21 z drugim razpisom išče izvajalca, ki lahko izvede raziskavo, osredotočeno na ustvarjanje dokazov o uporabi in vplivu tehnoloških zaščitnih ukrepov (TPM) na avtorsko pravno zaščitenih delih v okviru izjem za raziskovanje in izobraževanje.

Rok za prijavo je 7. marec 2023.

S tretjim razpisom se poziva časovno omejene projekte v podporo ciljem KR21 programa, ki bi z nepovratnimi sredstvi za nacionalne pobude morali ustvariti rezultate, ki imajo lahko merljiv in dokazljiv vpliv na regulativni okvir. Predlagajo se dejavnosti, kot so: dogodki, ki spodbujajo razumevanje in soglasje glede vprašanj, povezanih s KR21 programom; ciljno usmerjene raziskave in zbiranje dokazov, ki se lahko uporabijo za zagotavljanje učinkovite podpore zagovorništvu z uporabo ekonomskega, konkurenčnega ali avtorsko pravnega pristopa; sodelovanje in dogodki z oblikovalci politike.

Do besedil razpisa lahko dostopate tukaj:

Research exceptions

Technological protection measures

National Initiatives for KR21