Nujna je globalna izjema za besedilno in podatkovno rudarjenje

Septembra se je spremenil slovenski ZASP. Postopek sprejemanja je bil zelo problematičen in številne rešitve bodo škodovale raziskovalcem in izobraževalcem in so v nasprotju z nacionalno strategijo Odprte znanosti. O tem podrobneje pišeta Maja Bogataj Jančič in Sandra Koren v Sobotni prilogi Dela.

Kar pa je dobro, je, da se je zaradi vztrajnosti raziskovalcev, za katere se je v vladi zavzela ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh, sprejela napredna izjema za področje besedilnega in podatkovnega rudarjenja. Podobno ureditev potrebujemo v mednarodnem merilu. Za to se zavzema mednarodna skupina strokovnjakov akademikov, med njimi Sean Fiiil-Flynn, João Quintais in Carys Craig, ki so v Science Magazine objavili razpravo o potrebnu pravni reformi za besedilne in podatkovne analitike (text and data mining) v raziskovalne namene, ki bi spodbujala razvoj te metode po celem svetu.

Možnost izvajanja podatkovne analitike na večji količini vsebin  z uporabo avtomatiziranih orodij je bistvenega pomena za pravico do raziskovanja (right to research). Vendar pa lahko temu na poti stojijo ovire avtorskega prava. V članku avtorji podajo pregled ureditve tega področja po svetu in pozivajo k sprejemu izjeme za besedilno in podatkovno rudarjenje po vsem svetu. Pregled še ne upošteva slovenske progresivne ureditve. 

Avtorji v razpravi predstavijo številne predloge za reformo avtorskega prava, vključno z mednarodno konvencijo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, ki bi uvedla avtorskopravne izjeme, da se omogočijo raziskave TDM na svetovni ravni.