Praktične izkušnje pri razreševanju avtorskih pravic sodobnih knjižnih del

V petek, 6. 10. 2023, je potekal seminar »Praktične izkušnje pri razreševanju avtorskih pravic sodobnih knjižnih del«. Seminar je obravnaval relevantna vprašanja, ki se tičejo dostopanja uporabnikov do književnih del v digitalni obliki.

Na splošnem delu seminarja je sodelovala tudi dr. Maja Bogataj Jančič, s predavanjem o ureditvi upravljanja avtorskih pravic na področju bibliotekarstva, v kateri je posebej izpostavila vprašanja osirotelih del in razprodanih del in tudi drugih izjem za knjižnice v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.

Več informacij o seminarju je na voljo na: https://www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen/razresevanje-avtorskih.