Prispevek Maje Bogataj Jančič “Ali je lahko umetna inteligenca avtor avtorskega dela?”

V prispevku dr. Maja Bogataj Jančič obravnava vprašanja, kako lahko avtorsko pravo omejuje rabo inteligence ter ali so izdelki, ki jih generira umetna inteligenca, lahko varovani z avtorsko pravico. Prispevek je bil objavljen v v znanstveni monografiji z naslovom Pravo in umetna inteligenca: vprašanja etike, človekovih pravic in družbene škode, ki sta jo uredila dr. Aleš Završnik in dr. Katja Simončič pri Založbi Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti UL.

Dr. Bogataj Jančič je svoje ugotovitve predstavila na na simpoziju na temo prava v informacijski družbi, ki je potekal 17. marca 2023 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.