Srečanja User Rights Network in Library Copyright Alliance

Maja Bogataj Jančič je bila kot predstavnica Inštituta za odprte podatke in intelektualno lastnino vabljena na srečanje User Rights Network in Library Copyright Alliance v Washingtonu.

 

Dogodka organizira Program on Information Justice and Intellectual Property (PIJIP).

Maja bo s Tereso Nobre (COMMUNIA) na srečanju User Rights Networka 17. maja 2023 govorila o rezultatih anket raziskovalcev v EU.

Na srečanju Library Copyright Alliance dne 19. maja 2023 bo osrednja tema strategija za zaščito pravic uporabnikov (t.i. user rights) pred pogodbenim izničenjem (t.i. contract override).