Svet EU potrdil EU AI Act

Svet Evropske Unije je potrdil EU Akt o umetni inteligenci (EU AI Act), ki temelji na pristopu tveganja, kar pomeni, da večje ko je tveganje povzročitve škode družbi z umetno inteligenco, strožja so pravila.

Svet Evropske Unije je v torek, 21. 5. 2024, potrdil EU Akt o umetni inteligenci. Gre za prvi takšen primer zakonodaje, ki lahko postavi globalni standard za regulacijo umetne inteligence, saj temelji na pristopu tveganja, kar pomeni, da večje ko je tveganje povzročitve škode družbi z umetno inteligenco, strožja so pravila.

Tako novi akt razvršča različne vrste umetne inteligence glede na tveganje. Pri tem bodo sistemi umetne inteligence, ki delujejo na osnovi kognitivne vedenjske manipulacije in/ali na podlagi profiliranja in sistemov, ki uporabljajo biometrične podatke za kategorizacijo ljudi glede na osebne okoliščine (npr. rasa, vera, spolna usmerjenost itd.), v EU prepovedani, ker se njihovo tveganje šteje za nesprejemljivo.

Za zagotovitev ustreznega izvrševanja akta bo ustanovljenih več organov upravljanja kot tudi globe za kršitve.

Namen Akta o umetni inteligenci je tudi spodbuditi razvoj, naložbe in inovacije ter uporabo varnih in zaupanja vrednih sistemov umetne inteligence na celotnem trgu EU tako s strani zasebnih kot javnih sektorjev, tako da se spoštuje temeljne pravice državljanov EU.