4. Dan odprtega znanja

V torek, 17. 10. 2023, s spremljevalno delavnico v sredo, 18. 10. 2023, je potekal že 4. Dan odprtega znanja. Letos je potekal v organizaciji Open Data and Intellectual Property Institute (ODIPI) in ob podpori Knowledge Rights 21 (KR21).

Dogodek je povezovala dr. Maja Bogataj Jančič, ODIPI. Na dogodku so sodelovali strokovnjaki iz različnih evropskih držav, med drugim tudi Benjamin White, vodja programa Knowledge Rights 21 in osrednji govorec na dogodku. Poleg tega so s svojimi prispevki sodelovali Paul Keller iz Open Future Foundation, dr. Maja Bogataj Jančič in drugi člani mreže raziskovalcev Knowledge Rights 21 za Centralno, srednjo in vzhodno Evropo (KR21 Research Network C&SEE): prof. Dr. Iur. Iza Razija Mešević, prof. Dr. Dušan V. Popović, prof. Dr. Neda Zdraveva in prof. Dr. sc. Ivana Kunda. V tem smislu je dogodek predstavljal tudi njihovo drugo formalno srečanje.

Dogodek je bil letos posvečen dvem temam: v prvem delu so bile obravnavane pravne podlage za podatkovno analitiko, ki je ključni del strojnega učenja in s tem povezane umetne inteligence in v tem kontekstu izjemo za besedilno in podatkovno rudarjenje in tudi splošno izjemo za raziskovanje. V drugem delu je bila predstavljena odprta znanost v teoriji in praksi tako v Sloveniji kot tudi v nekaterih drugih državah Srednje, centralne in vzhodne Evrope.

Delavnica v sredo je obravnavala tematiko upravljanja avtorskih pravic v skladu z načeli odprte znanosti, še posebej institute o pridržanju pravic in institute sočasnega sekundarnega objavljanja oziroma sekundarnih pravic objavljanja raziskovalnih rezultatov. V sredo je potekal tudi poseben sestanek raziskovalcev Knowledge Rights 21 za Centralno, srednjo in vzhodno Evropo (KR21 Research Network C&SEE, na katerem so se dogovorili, kako bodo dokončali raziskavo s področja podatkovnega in besedilnega rudarjenja in kaj bodo naslednje raziskovalne tematike.