KR21 o novi študiji

Mreža Knowledge Rights 21 (KR21) pozdravlja objavo nove študije Evropske komisije z naslovom “Izboljšanje dostopa do in ponovne uporabe raziskovalnih rezultatov, publikacij in podatkov v znanstvene namene”.

Mreža Knowledge Rights 21 (KR21) pozdravlja objavo nove študije Evropske komisije, ki identificira avtorskopravne in druge ovire, s katerimi se sooča evropski raziskovalni sektor. Študija z naslovom “Izboljšanje dostopa do in ponovne uporabe raziskovalnih rezultatov, publikacij in podatkov v znanstvene namene” prepoznava številne ovire evropskih raziskovalcev ter ponuja pomembna regulativna priporočila.

Študija sledi poročilu Enrica Lette, ki poziva k uvedbi pete svobode – svobode prostega prenosa znanja, saj Evropska unija (EU) kljub velikim vlaganjem v raziskave, omejuje svoj raziskovalni potencial zaradi slabih avtorskopravnih ureditev. Pri tem KR21 v svojem blogu navaja, da evropsko gospodarstvo znanja poskuša voziti z zategnjeno ročno zavoro.

Študija ugotavlja, da avtorsko pravo že predolgo ovira znanstvene raziskave in inovacije, kar je v nasprotju z javnim interesom, zato se je izpostavila potreba po uvedbi zakonodaje, ki obvezuje, da so javno financirane raziskave takoj dostopne javnosti, in zahteva po uvedbi fleksibilne izjeme za odprte raziskave v evropsko zakonodajo, ki bi podpirala vrednotenje znanja in ne razlikovala med pridobitnimi in nepridobitnimi poročili.

KR21 se nadeja, da bo EU v bližnji prihodnosti oziroma v prihodnjem mandatu prepoznala obravnavane ovire, ki jih predstavlja trenutna avtorskopravna zakonodaja, in jih odpravila ter omogočila enakopravno tekmovanje z drugimi naprednimi gospodarstvi.