Lansiranje raziskovalne mreže v regiji

V petek, 23. 6. 2023 je potekal spletni seminar z naslovom “Avtorsko-pravna podlaga za usposabljanje generativne umetne inteligence”, ki je bil ustanovni dogodek raziskovalne mreže Knowledge Rights 21 za regijo Zahodnega Balkana. Raziskovalna mreža bo preučevala in razpravljala o ključnih vprašanjih na področju pravic intelektualne lastnine v regiji. 

Na spletnem seminarju so sodelovali ugledni strokovnjaki iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Severne Makedonije. Dogodek je del nacionalne iniciative Open Knowledge Day in nacionalnega in regionalnega koordinatorstva, ki ju izvaja ODIPI pod pokroviteljstvom Knowledge Rights 21.

 

Na dogodku je predstavnica Evropske komisije, z Generalnega direktorata za raziskave in inovacije, Silvia Bottaro predstavila evropsko perspektivo na temo »Avtorske pravice ter dostop in ponovna uporaba znanstvenih publikacij in podatkov«, potem pa so raziskovalci predstavili ureditev na področju besedilnega in podatkovnega rudarjenja v njihovih državah. Prof. dr. Ivana Kunda, s Pravne fakultete Univerze na Reki, je predstavila ureditev na Hrvaškem, dr. Maja Bogataj Jančič (ODIPI) je predstavila veljavno ureditev v Sloveniji, prof. dr. Iza Razija Mešević je predstavila predlog ureditve v Bosni in Herzegovini, prof. dr. Neda Zdraveva pa predlog ureditve v Severni Makedoniji. Prof. dr. Dušan V. Popović, s Pravne fakultete Univerze v Beogradu, je predstavil samo splošni okvir izjem in omejitev za raziskovanje v Srbiji, ker v njihovi državi ni aktivnosti za sprejem ustreznih izjem za področje podatkovnega in besedilnega rudarjenja.

Lansiranje raziskovalne mreže Knowledge Rights 21 za Zahodni Balkan je prvi korak v smeri boljšega sodelovanja med raziskovalci na področju avtorskega prava v regiji. Oktobra bo v Ljubljani organizirana tudi konferenca in delavnica, kjer se bodo nadaljevale predstavitve raziskave o podatkovnem in besedilnem rudarjenju v regiji in kjer se bodo obravnavale druge teme s področja avtorskih pravic na področju raziskovanja in odprte znanosti.