Poročilo KR21 o normativih na področju avtorskih pravic

Praktične izkušnje pri razreševanju avtorskih pravic sodobnih knjižnih del

Opening Knowledge: Retaining Rights and Licensing in Europe 2023

Pomemben teden za odprto znanost v Sloveniji

Internet Archive bo vložil pritožbo na nepravično odločitev, ki ne upošteva vrednosti dela knjižnic

IPI na zasedanju WIPO odbora za avtorske pravice

“An EU copyright & data legislative framework fit for research: barriers, challenges and potential measures to address them”